Potrošnik lahko uveljavlja pravice iz naslova stvarne napake, če prodajalca obvesti v roku 8 dneh po prevzemu artikla. Prodajalcu mora omogočiti, da stvar pregleda.

Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o stvarni napaki lahko od prodajalca zahteva:

- Da odpravi napako ali vrne del plačanega zneska v sorazmernem delu.

- Blago z napako zamenja z novim.

- Vrne plačan znesek in potrošnik vrne izdelek.

KDAJ SE ŠTEJE, DA JE NAPAKA STVARNA.

- Artikel nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet.

- Artikel nima lastnosti za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana.

- Artikel nima lastnosti, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene ali predpisane.

- Je prodajalec izročil artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom.

Artikel se preverja in primerja z drugimi brezhibnimi artikli, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalci oz. navedbami na samem izdelku.

Kupec mora prodajalca o morebitni stvarni napaki obvestit z natančnim opisom, lahko tudi s fotografijo in opisom, v zakonsko določenem roku.

Obrazec za prijavo stvarne napake dobite od prodajalnca.

Pravice potrošnikov o uveljavljanju stvarne napake na artiklu ureja zakon o varstvo potrošnikov.

PREVZEM ARTIKLOV, KI SO BILI OBRAVNAVANI ZARADI STVARNE NAPAKE ALI ZARADI OBRAVNAVE GARANCIJE ALI ZARADI OBRAVNAVE STVARNE NAPAKE. Kupec je dolžan artikel, ki da je predal prodajalcu v kakršnokoli obravnavo prevzeti na sedežu podjetja.

Če je bil artikel poslan po pošti, da vrnemo na dostavni naslov. Prodajalec pošlje potrošniku obvestilo in ga pozove naj prevzame izdelek. Kupec je dolžan artikel prevzeti v roku 14 dni od prejetega obvestila.

Po poteku roka prodajalec hrani izdelek še šest mesecev. Prodajalec ima za ta čas hranjenja pravico zaračunati stroške skladiščenja 1€/ dan. Po poteku šest mesecev lahko prodajalec izdelek proda na spletni MSD GROUP d.o.o.

Prodajalec kupcu 14 dni pred potekom šest mesecev pošlje obvestilo o nameravani prodaji ali o podaritvi izdelka.

Razliko med kupnino in stroški skladiščenja se vrne kupcu.