Stružne ploščice oznaka

 Za izdelavo najboljšega mogočega izdelka je med drugim potreben pravilen pristop do izbora stružne ploščice. K temu nam pripomorejo njihove oznake