+386 41 671 176

Strugarstvo

Oznaka stružnih ploščic
Stružne ploščice oznaka

 Za izdelavo najboljšega mogočega izdelka je med drugim potreben pravilen pristop do izbora stružne ploščice. K temu nam pripomorejo njihove oznake.

 

Oznake stružnih ploščic

 Kazalo:

Kako so stružne ploščice označene po ISO kodi?


 

Za izdelavo najboljšega mogočega izdelka je med drugim potreben pravilen pristop do izbora ploščic za stružne nože.  Tukaj smo nabrali nekaj nasvetov o oznakah za izbor stružnih ploščic.

Pa poglejmo kako izbrate stružne ploščice primerne za vašo obdelavo: zelo pomembno je vedeti kakšen je končni izdelek in dobro je vedeti kaj je njegov namen - uporaba. Ko poznate velikost, kvaliteto materiala, končno trdoto, končno površinsko obdelavo, končno obliko se lahko odločite za pravilen izbor orodja.

 

Stružne ploščice so označene po ISO standardih, da lahko kljub različnim dobaviteljem stružnih ploščic naročate enako obliko stružnih ploščic, ki bodo kompatibilne z vašim orodjem. Za primer preverite to povezavo CNMG 120404, oblika stružne ploščice je enaka kateri koli stružni ploščici z enako oznako ne glede na proizvajalca, ter tudi vse ploščice s to oznako so kompatibilne z vsemi držali z oznako PCLNR,  in podobnimi. Več o ISO oznakah na stružnih ploščicah preberite v nadaljevanju.


Primer stružne ploščice CNMG 120404 in držala z oznako PCLNR, 

CNMG 120404  PCLNR 2525 M12
 

VARNA SPLETNA PRODAJA PREVERITE ZDAJ!

 

 

 

Primer oznak ploščic za stružne nože in namen oblike:

 Kako so stružne ploščice označene

1. Izbira oblike stružne ploščice

Izbira oblike stružne ploščice

C N M G 12 04 08

 

Prva označba (črka) stružne ploščice vam pove osnovno obliko stružne ploščice iz tlorisnega pogleda.

 

S – Kvadratna – učasih uporabljena (običajno ima 8 stružnih robov(lahko tudi le 4) kar pomeni da lahko uporabite 8 ali 4 stružne robove)

T – Trikotna 3 ali 6 stružnih robov, običajno univerzalna ploščica na manjših premerih.

C – Romboidna 80° Pogosto uporabljena za grobo obdelavo, prenese tudi velike obremenitve, slabše deluje pri dolgih paličastih obdelovancih.

W- Trigon Najpogosteje uporabljena ploščica na grobih obdelavah z velikimi obremenitvami, slabo deluje pri dolgih paličastih oblikah.

D- Romboidna 55° je ploščica, ki se pogosto uporabi za končno obdelavo.

K- Palarelogram 55°stružna ploščica namenjena končni obdelavi

V- Romb 35° stružna ploščica za končno fino obdelavo

R- Okrogla stružna ploščica namenjena namenskemu struženju (umiki, R utori ...)

 

Izbira oblike stružne ploščice je ena izmed pomembnejših faktorjev, ki določa uspešnost stružnega procesa.

Obliko lahko izberete glede na držala, ki jih že imate in v primeru, da lahko izvajamo struženje z držali, ki jih imate je izbor že narejen. V primeru, ko držala za vpenjanje stružne ploščice še nimate, izberete glede na dimenzije način obdelave, kvaliteto obdelovanca ter končni produkt.

 
2. Prosti kot pod stružnim robom

Prosti kot pod stružnim robom

C N M G 12 04 08

 

Druga oznaka stružne ploščice predstavlja prosti kot pod rezilnim robom.

 

N – Pod rezilnim robom ni prostega kota oziroma je ta 0°

B - Stružna ploščica s prostim kotom 5°

C - Prosti kot pod rezilnim robom 7°

P - Prosti kot pod rezilnim robom 11°

E - Prosti kot pod rezilnim robom 20°

 

 

 

Prosti kot pod stružnim robom igra vlogo v različnih primerih, npr. Pri grobi obdelavi zunanjih stružnih površin izberete N – stružni rob z 0° prostega kota saj vam to omogoča močnejšo podporo glavnemu stružnemu robu, polek tega so ploščice s takim robom obračalne (obojestranske) in jih je tako mogoče uporabiti iz obeh strani.

Pri fini obdelavi in notranjem struženju izberite stružne ploščice s prostim kotom pod stružnim robom, pri struženju manjših izvrtin je to še posebej pomembo saj vam spodnji del stružne ploščice ne drgne po obdelovancu, kar bi lahko povzročilo neenakomerno obdelavo.

 
3. Tolerance stružnih ploščic

Tolerance stružni ploščic

C N M G 12 04 08

 

Tretji znak označuje tolerance v katerih so stružne ploščice izdelane. Tolerance višin točke od včrtane krožnice do zunanje točke rezilnega Radija, tolerance včrtane krožnice.

 

Ostrejše tolerance stružnih ploščic vam pridejo v poštev pri točnejših obdelavah predvsem na CNC strojih in točno izdelanih orodjih, kar pripomore pri manjšaju proizvodnjih zaostankov in proizvodnjega izmeta, ki nastana zaradi menjave stružnih ploščic, predvsem na račun ponovnega umerjanja orodja ter preverjanja toleranc.

 

 
4. Tip stružne ploščice

Lomilec ostružka in način vpetja rezilne ploščice

C N M G 12 04 08

 

Četrti znak na stružni ploščici vam označuje tip stružne ploščice glede na način vpenjanja stružne ploščice ter oblika in pozicija lomilca ostružkov za stružnim robom.

 
5. Dolžina stružnega robu na stružni ploščici

Dolžina rezilnega robu

C N M G 12 04 08

 

Peti in šesti znak je številka, ki opisuje teoretično dolžino stružnega robu (v mm) na stružni ploščici. Npr. '16' pomeni, da bi bil rob na stružni ploščici 16mm dolg v primeru, da konica na stružni ploščici nebi imela Radija.

 

 
 6. Višina stružne ploščice

Višina stružne ploščice

C N M G 12 04 08

 

Sedmi in osmi znak skupaj predstavljata višino stružne ploščice od najnižje točke do vrha stružnega robu. Višino se glede na oznako razbere iz tabele – npr. 04 = višini 4,76mm

 
7. Radij konjice stružne ploščice

Ostrina radij rezilnega robu

C N M G 12 04 08

 

Deveta in deseta označba stružne ploščice skupaj predstavljati Radij na konjici stružne ploščice.

Različne Radije na stružni ploščici uporabljajte za različne namene. V prvi vrsti R vpliva na površino, ki jo stružna ploščica pusti po obdelavi. Največji mogoč pomik (ne velja za stružne ploščice z Wiper pobiralcem), kjer dobite še sprejemljivo površino obdelovanca je 1/2 Radija stružne ploščice na obrat pomika, v primeru, da pomik na obrat povečate za več kot 1/2 R konjice stružne ploščice, se v materijalu poznajo navoju podobne brazde. V primeru, ko R orodja povečate, s tem povečate moč stružne ploščice (stružne ploščice z večjim R običajno uporabljamo za grobo struženje). Z manjšim R orodja omogočate izdelavo končnih rezov na katerih bo površina obdelave boljša vendar s tem zmanjšujete možnost večjih pomikov.

 
8. Orjentacija stružne ploščice

Smer orjentacija struženja

C N M G 12 04 08 R

 

V primeru ko se za osnačbo Radija stružne konjice označuje z znaki R,L ali N vam oznaka predpiše orjentacijo stružne ploščice glede na smer struženja.(Pozor v primeru da imate zunanje stružno držalo z desno orjentacijo (R) vam pridejo v poštev ploščice z desno (R) orjentacijo. Za notranja stružna držala velja ravno obratno Levo orjentirana stružne ploščice (L) so namenjene desno(R) orjentiranim držalom za notranje struženje.

 

Orijentacijo struženja določimo glede na pozicijo obdelovanca glede na smer struženja - gledano tlorisno na stružno ploščico.

R- right – desna usmeritev (primer desne stružne ploščice na tej povezavi KNUX 160405R)

L – left – leva usmeritev (primer leve stružne ploščice na tej povezavi KNUX 160410L)

N - Neutral – s stružno ploščico je mogoče stružiti v obej smeri

Pogosto so Nevtralne stružne ploščice brez oznake za smer orjentacije in jih lahko uporabljate za struženje v obej smeri (odvisno od držala za stružne ploščice).

 Levo in desno stružno držalo

Zgoraj na sliki, primer levega in desnega stružnega držala s in stružne ploščice (na levi strani je levo držalo s kompatibilnimi  stružnimi ploščicami KNUX 1604__L, desno držalo je na desni strani prav tako s kompatibilnimi desnimi stružnimi ploščicami KNUX 1604__R)

 

Ostale oznake stružnih ploščic

Oznake, ki sledijo zgoraj omenjenim oznakam so oznake, katere označujejo obliko in namen lomilcev na ploščicah za stružne nože ter kvaliteto ter nanos zgornje plasti karbidne trdine. Te oznake se razlikujejo od proizvajalca do proizvajalca in so specificirane v primerjalnih tabelah karbidnih trdin različnih proizvajalcev.

 

Izbor kvalitete karbidne trdine iberete glede na to kakšen materijal imate namen stružiti. Na embalaži stružnih ploščic imamo smernice za struženje posamičnih materialov:

P- stružne ploščice so namenjene struženju jekla in jeklenih zlitin

M – namen struženja nerjavnega jekla in litega železa

K – struženje sive litine in nodularne litine

N – struženje aluminija in nekovin

S – struženje titanovih zlitin in niklovih zlitin

H – struženje jekel odpornih proti visokim temperaturam

Polek posamičnih kvalitet za struženje posamičnih materijalov so znotraj teh kvalitet mogoče različne varijante izbora med trdoto in žilavostjo ter končnim nanosom med kemičnim in stičnim nanosom, kar omogoča daljšo življensko dobo stružnih ploščic.

 

Izbor lomilca ostružka pa izbirate glede na namen uporabe:

-Groba obdelava

-Srednje groba obdelava - Srednje fina obdelava

-Fina obdelava

 

 Obilo ugodnega struženja in upamo, da so vam nasveti o oznakah stružnih ploščic bili v pomoč.

 

Za vsa dodatna pojasnila se nam pridružite razpravi na našem forumu.