Kupoprodajna pogodba med kupcem in prodajalcem MSD GROUP d.o.o. je sklenjena, ko dobi kupec prvo sporočilo o statusu njegovega naročila.

Kot kupec velja podjetje ali oseba, katerega podatki so navedeni na naročilu. Naknadno spreminjanje podatkov kupca ni mogoče. Nakupna pogodba ( prvo sporočilo, ki ga prejme kupec) je v elektronski obliki shranjeno na našem strežniku.