Pravila nagradnih iger Organizator nagradne igre je prodajalec MSD GROUP d.o.o., Petelinje 2b, 6257 Pivka. Udeleženec je fizična oseba, ki sodeluje nagradnih akcijah, ki so objavljene na spletni strani www.strugarstvo.com.

Dobitnike nagrad določi komisija/organizator z žrebom ali računalniški izbor naključno.

Pravila sodelovanja v nagradni igri:

• Za sodelovaje v nagradni igri ni potreben nakup storitev ali proizvodov.

• Udeleženci nagradne igre so lahko državljani Republike Slovenije.

• V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in njihovi ožji družinski člani.

• Pravne osebe ne morejo biti udeleženci nagradne igre.

• Šteje se, da je udeleženec sprejel pravila nagradne igre, ko je sodeloval v razpisani nagradni igri.

• V žrebanju sodelujejo vsi udeleženci nagradne igre.

• En udeleženec lahko v nagradnem žrebanju sodeluje samo enkrat.

• Rezultat žrebanje je dokončen. Pritožba ni mogoča.

• Dobitnik bo o prejemu in prevzemu nagrade obveščen po elektronski pošti.

• Izplačilo nagrade v gotovini ni mogoče.

• Dobitnik je organizatorju dolžan posredovati svoje osebne podatke: Ime , priimek, naslov, e-pošta, telefonsko in davčno številko- v treh dneh po prejemu obvestila, da je dobitnik nagrade.

• Plačilo vseh davkov od nagrad je odgovornost organizatorja. Organizator bo dobitnikom poslal potrdilo v skladu z zakonom o dohodnini in pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine.

• Nagrajenec je dolžan prijaviti vrednost nagrade v napoved za odmero dohodnine.

• Ob prevzemu nagrade je nagrajenec dolžan izpolniti izjavo o prevzemu nagrade.

• Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

• Nagrade niso prenosljive.

• V kolikor nagrajenec ne izpolnjuje obveznosti, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti, ter je organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti. Organizator po tem dobi pravico z nagrado razpolagati v kak drug namen.

• V kolikor organizator v roku treh delovnih dni od trenutka ko pošlje obvestilo o tem da je bil izžreban, iz katerokoli razloga ( npr: dobitnik izjavi, da nagrade ne želi sprejeti ali naslov ali e naslov je nepopoln, napačen) ne prejme vseh potrebnih podatkov ter izjave, da želi prejeti nagrado, se šteje, da dobitnik nagrade ne želi sprejeti, ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli drug namen.

• Organizator igre vse osebne podatke, ki jih pridobi od udeležencev, varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Organizator lahko osebne podatke pridobljene od udeležencev uporablja izključno za namene, za katere so bili pridobljeni.

• Udeleženec nagradne igre soglaša, da mu organizator lahko pošilja obvestila v zvezi s ponudbo organizatorja.

• Izžrebanec dovoljuje organizatorju nagradne igre objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oziroma prevzema nagrade.

• Udeleženec oziroma njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko kadarkoli prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov, pridobljenih v nagradni igri za namene neposrednega trženja. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da podelitev nagrad organizira kot javni dogodek.

• S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoljuje, da se njegovo ime in naslov uporabijo v avdio, foto in video materialu organizatorja nagradne igre.

• Udeleženci nagradne igre z oddajo svojih podatkov prek vnosa v obrazcu na tej strani soglašajo, da so s pravili seznanjeni in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.